Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

20 lecie Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich

 

17 listopada w Miejskim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich podczas uroczystości obchodów 20-lecia Strzeleckiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stefania Kolek - kierownik Przychodni Rodzinnej "MED-JEM" odebrała Dyplom Uznania przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia oraz niesienia szczytnej idei pomocy ludziom chorym na cukrzycę w Polsce. Wyróżnienie to wręczył w imieniu Prezesa Stowarzyszenia, Pan Jan Wantuła, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W ten sposób wyrażono podziękowanie dla Przychodni Rodzinnej "MED-JEM" za zorganizowanie dla pacjentów chorujących na cukrzycę modelowej opieki w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej dla swoich podopiecznych. Dzięki zorganizowaniu w tutejszej Przychodni opieki diabetologicznej, gdzie raz w tygodniu w specjalista diabetolog - dr Izabela Andrecka udziela porad specjalistycznych, pacjenci nie muszą oczekiwać na przyjęcie w poradniach diabetologicznych, a pomoc uzyskują na miejscu. Dzięki takiej formie współpracy, lekarze Przychodni "MED-JEM" mają możliwość sprawnej wymiany informacji z lekarzem diabetologiem, a dzięki temu pacjenci mają szansę na skuteczne i sprawne leczenie.