Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

Warsztaty z pierwszej pomocy

Od 10 lat organizujemy szkolenia z zakresu pomocy przedlekarskiej prowadzone dla młodzieży klas 3 Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której młodzież ma możliwość ćwiczeń na fantomach stosowania masażu zewnętrznego serca i sztucznego oddychania oraz zaopatrywania ran oraz złamań. Szkolenia prowadzą lekarze chirurg i anestezjolog oraz pielęgniarka anestezjologiczna.