Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

Świadczenia rehabilitacji medycznej

Rejestrację do gabinetu rehabilitacji prowadzisię w godzinach pracy gabinetu fizjoterapii.Pacjenci ubezpieczeni przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJACYCH Z ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W NASZEJ PRZYCHODNII

Uprzejmie informujemy, iż skierowanie na rehabilitacje wg. wymogów NFZ powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • kod jednostki chorobowej
  • czytelna pieczątka lekarza kierującego
  • czytelna pieczątka placówki wystawiającej (np. poradni specjalistycznej ,szpitala itp.)
Skierowania niekompletne tzn . nie posiadające wszystkich w/w danych nie mogą być realizowane w ramach NFZ i wykonane bezpłatnie. Jednocześnie przypominamy, że skierowanie na rehabilitację jest ważne 30 dni od daty wystawienia i w tym okresie należy je zarejestrować w gabinecie rehabilitacji. Przeterminowane skierowania nie mogą być przyjmowane do realizacji w ramach NFZ! Podczas rejestracji pacjent powinien okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie! Zapisy na 2013 rok do rehabilitacji rozpoczną się w grudniu br.

Istnieje możliwość wykonania w naszym gabinecie zabiegów fizjoterapeutycznych odpłatnie wg. cennika. Nie jest wówczas wymagane skierowanie od lekarza.

zdjęcie
  • prowadzi rehabilitację dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
Godziny przyjęć
zdjęcie
Godziny przyjęć
zdjęcie
Godziny przyjęć