Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki chorób układu krążenia. Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.