Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy (badanie cytologiczne).

Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata, chyba że na wyniku jest informacja o konieczności powtórzenia badania za 6 miesięcy. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badanie wykonuje się co 12 miesięcy.

Kobiety, które nie mieszczą się w podanej grupie wiekowej również mogą korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w poradniach posiadających umowę z NFZ.