Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Certyfikat

Punkt pobrań

Świadczymy usługi NFZ

NFZ - Świadczymy usługi

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki chorób układu krążenia. Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy (badanie cytologiczne).

Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata, chyba że na wyniku jest informacja o konieczności powtórzenia badania za 6 miesięcy. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badanie wykonuje się co 12 miesięcy.

Kobiety, które nie mieszczą się w podanej grupie wiekowej również mogą korzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w poradniach posiadających umowę z NFZ.

Szczepienia ochronne

Przychodnia Med-Jem wykonuje szczepienia zalecane (m.in. przeciwko grypie, wzw typu A, wzw typu B, pneumokokom, meningokokom, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowym, rotawirusom, i inne) u dzieci i dorosłych.